logo

Yazılar / Articles

9/11 Bir Sanat Yapıtı Olabilir Mi?

Sanat artık, izleyicinin aktif katılımıyla oluşan etkileşimin yansıması olarak tanımlanmakta. Bu tanımlama için izleyicinin katılımıyla varoluşumunu tamamlayan sanat yaptının iki değeri üzerinde duruluyor. Birincisi; son ürün olarak sanatın deneyimlenmesine yapılan vurgu; ikincisi, yapıtın varoluşunda son noktayı koyacak olan izleyici ile projenin oluşumunu sağlayan sanatçı arasındaki rol değişimidir. Dadacılar, Flux
Read More